Search stories

People followed you

Notifications

Your Drafts

pigrada
**แค่ขอเวลาสักพักให้ลดหน่ำหนั๊กมันไม่ง่าย..ก็คนทั้งคนตัวเท่าควาย ไขมันเลยลดช้า ตั้งครึ่งชีวิตที่เราเคยใช้เหมือนหมูป่า...ห่า

My stories