Search stories

People followed you

Notifications

Your Drafts

ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ( ร.9 ) สวรรคต เวลา ๑๕: ๕๒ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช พระชนมพรรษา ๘๙ ปี ทรงครองราชสมบัติได้ ๗๐ ปี

สำนักนายกฯ ประกาศลดธงครึ่งเสา ๓๐ วัน ให้ข้าราชการ ไว้ทุกข์ ๑ ปี เริ่ม ๑๔ ต.ค. ๕๙
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวปไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้
๑.ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๒.ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกําหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป สําหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณา ดําเนินการตามความเหมาะสม
๓. ห้ามนำรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงประกอบพิธีการใดๆ รอประกาศสำนักราชวังเท่านั้น
๔.ห้ามนำพระบรมฉายาลักษณ์, พระฉายาลักษณ์, พระบรมสาทิสลักษณ์ ที่พิมพ์ตัวอักษรทับพระวรกายเต็มไปหมดมาโพสเป็นการมิบังควรอย่างยิ่ง
๕. ห้ามนำพระบรมฉายาลักษณ์มาใช้ในรูปแบบโปรไฟล์ในนามท่าน โดยกดคอมเม้น กดแชร์ และทำการในที่ใดใดก็ตาม มิบังควรหากพบเห็นกรุณาแจ้งเตือนให้ทราบ
๖. ห้ามนำพระบรมฉายาลักษณ์มาดัดแปลงแก้ไขให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และ ใส่ชื่อท่านบนภาพ หากพบเห็นให้แจ้งเตือนให้เขาทราบ
๗. ห้ามเปิดบริการสถานบันเทิงทุกชนิด จนกว่าจะมีประกาศให้เปิดบริการ
๘. ห้ามจัดงานประเภทรื่นเริงและมีมหรสพ เช่น คอนเสิร์ต งานเลี้ยงฉลองต่างๆ จนกว่าจะมีประกาศให้ทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สํานักนายกรัฐมนตรี
..........................................................
ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งราชอาณาจักรไทย ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ นั้น โดยที่ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พุทธศักราช ๒๔๖๗ ไว้แล้ว รัฐบาลไทยจึงได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นเถลิงวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมมหาราชจักรีวงศ์สืบไป... บัดนี้ ได้สิ้นสุดรัชสมัยของสมเด็จพระภัทรมหาราชแล้ว ขอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลใหม่ ทรงพระเจริญ...
.......................................................
ขอบันทึกไว้ในความทรงจำของชั่วชีวิตนี้ เกิดในรัชกาลที่ ๙ และยังมีชีวิตอยู่ได้เห็นเหตุการณ์ผลัดแผ่นดินเข้าสู่รัชกาลที่ ๑๐ ความเสียใจในวันนี้มากมายเกินจะเปรียบกับอะไรได้ ทั้งๆที่พระองค์ท่านให้เวลาพวกเราเตรียมใจมาหลายเดือน แต่เมื่อถึงเวลาที่รัฐบาลแถลงการณ์ว่าพระองค์เสด็จสวรรคตแล้วจริงๆ เรากลับทำใจรับความสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้เลย หัวใจสลายปวดร้าวเหลือเกิน เหมือนโลกดับ ขาดที่พึ่ง ขาดหลักยึดเหนี่ยว ร้องไห้ข้ามวันข้ามคืน

คืนวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ กรุงเทพฯ เงียบเหงาอย่างน่าใจหาย ร้านรวงเปิดทีวีดูแถลงการณ์จากรัฐบาลที่จะออกประกาศเป็นระยะว่าพวกเราต้องทำอะไรต่อจากนี้ ผู้คนที่เดินตามท้องถนนไม่มีรอยยิ้มบนใบหน้าเหมือนทุกครั้ง มีแต่คราบน้ำตา พวกเรามองหน้ากันแล้วน้ำตาไหลออกมาไม่รู้ตัว ทั้งๆ ที่เราไม่ได้รู้จักกัน แต่เรารู้ว่าเราเสียใจเรื่องเดียวกัน เย็นนั้นจากที่ใจว่าจะไปทำอะไรหลายๆ อย่าง เรายกเลิกแผนทั้งหมด เสียใจจนไม่อยากไปไหนทำอะไร เข้าบ้านก็ร้องไห้ และร้องไห้จนหลับไป

เช้านี้ที่กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาม ๒๕๕๙ เข้าสู่รัชกาลที่ ๑๐ ชีวิตนี้ไม่นึกไม่ฝันว่าจะต้องเป็นคน ๒ แผ่นดิน เราเคยดูแต่ในละคร ๔ แผ่นดิน แค่ดูละครเราก็รู้สึกปวดร้าวใจตามแม่พลอยทุกครั้งเมื่อถึงเวลาผลัดแผ่นดิน แต่ตอนนี้เวลานี้เราเองต้องอยู่ในสถานการณ์นั้น ผลัดแผ่นดิน ไม่ได้อยากมีบันทึกเรื่องเช่นนี้ไว้เลยเพราะไม่ได้รู้สึกว่าต้องภูมิใจมากนักว่ามีชีวิตอยู่ได้ถึง ๒ แผ่นดิน เพราะถ้าเลือกได้คงอยากเกิดและตายในแผ่นดินเดียว เพราะตอนนี้ปวดร้าวหัวใจอย่างถึงที่สุด ชีวิตนี้นอกจากจะมอบให้พ่อและแม่ของเราแล้ว ก็มีเพียงแต่ในหลวงและพระราชินีที่เรารักและเทิดทูนเหนือสิ่งอื่นใด และมอบกายถวายชีวิตให้ได้ เมื่อสิ้นท่านไปเข้าใจคำว่า ขาดที่ยึดเหนี่ยวทางใจอย่างแจ่มชัดก็ตอนนี้ หัวใจมันโหวงเหวง ว่างเปล่า เสียใจที่สุดจริงๆ

นั่งดูสารคดีพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของท่าน อ่านเรื่องของท่านและดูภาพคนที่หัวใจแตกสลายเหมือนเราในสื่อออนไลน์น้ำตาไหลออกมาอาบแก้มไม่รู้ตัว ไม่เคยร้องไห้ข้ามวันข้ามคืน ไม่เคยที่เพียงแค่นึกถึงแล้วร้องไห้ มองตาคนไม่รู้จักแล้วร้องไห้ ไม่เคยเป็นแบบนี้เลย ตอนนี้เสียใจมาก เสียใจมากจริงๆ ปวดร้าวหัวใจเหลือเกินพระพุทธเจ้าข้า

ขอบันทึกไว้ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.
3
People who likes this
0
Press enter to post, Shift+Enter for new line
  • 0 Comment
0
You have to keep it in the box
ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙
Brings it forward or not?
You want to publish diary or save draft?
Do you want to remove this diary?